Varför industridesign

Att tjäna pengar är målet för de flesta företag,
och för att nå detta kan industridesign vara en väg.

Dagens öppna Europa har ökat konkurrensen mellan tillverkande företag.
Utbudet av likartade produkter är mycket stort.
Samtidigt som vår värld blir alltmer komplex och tekniskt avancerad,
ställer användare allt större krav på att produkter och arbetsplatser ska vara
tilltalande och lättanvända.

När pris och kvalitet inte längre är de enda konkurrensmedlen
gäller det att hitta nya konkurrensfördelar.

Industridesign kan göra den egna produkten synlig på marknaden,
tillföra mervärden i form av lättanvändhet, tilltalande utseende och
förbättrad ergonomi och därmed vinna marknadsandelar.

Att dessutom produkten ofta får lägre produktionskostnad samt ökad
möjlighet till återvinning är andra fördelar som ofta uppnås samtidigt.

 

Bakåt

Tillbaka