Vad är industridesign

Industridesign är:

Genom att komma in tidigt i utvecklingsprocessen
av en ny produkt finns mycket att vinna.

 

Bakåt

Tillbaka