Problem- och målanalyser

En designprocess skiljer sig från vanlig problemlösning genom att det ofta
saknas mycket information om vad problemet egentligen är.

En viktig del i processen är att försöka ta reda på exakt vad krav som ställs
för det som man ska åstadkomma. Vilka användarna är (målgruppen),
vilka önskemål och förväntningar de har, är sådant som måste undersökas
och fastställas.

Här har oftast uppdragsgivaren en uppfattning som kan ha kommit
exempelvis från försäljare, serviceavdelningen eller genom
marknadsundersökningar.

 

Bakåt

Tillbaka