Modeller

Utan tvekan är en realistisk modell det som allra bäst visar en ny produkts
tänkta utformning. Modellen kan betraktas från alla håll, den ger en absolut
känsla för storleken, hur den känns att hålla i och att hantera.
Alla människor kan också förstå hur den ser ut,
till skillnad från ritningar och skisser.

Den realistiska modellens nackdel är priset och att det är svårt att ändra i en
färdig modell.
Därför framställs oftast en sådan modell sent i utvecklingsprocessen.

Om man däremot använder enkla skissmodeller som komplement till skisser
och illustrationer under en produkts utveckling får man en optimal kombination.
Illustrationerna kan visa utformningsförslaget mera detaljerat medan
skissmodellen kan förmedla storleken, hanterbarheten m m.
Beroende på var man är i utvecklings/designprocessen varierar man
modellernas komplexitet utefter behoven.

Modeller kan även göras som funktionsmodeller, där utseendet är av
underordnad natur.
Avsikten med en sådan modell kan vara att visa hur något fungerar.

Jag kan ta fram olika typer av modeller, från enkla skiss- och
funktionsmodeller till realistiska slut- och presentationsmodeller.

Modell av cykelhjälm - mitt examensarbete.
Modellen var inte helt färdig vid fotograferingstillfället,
därav den dåliga passningen mellan de olika delarna.

 

Bakåt

Tillbaka