Illustrationer

Illustrationer kan vara allt från enkla skisser till avancerade presentationsskisser
gjorda för hand eller i dator.

Vid produktutveckling är det viktigt att vara observant på är att inte ha för
"realistiska" skisser/bilder tidigt i utvecklingsprojekt. Risken är att åskådarna
får känslan av att produkten är färdigutvecklad och att då föreslå förändringar
blir känslomässigt mycket svårare.
Är däremot skissen enkel är det känslomässigt mycket lättare att ändra i den,
att exempelvis titta på grundformen utan att distraheras av knapputformning,
färger osv.

Jag kan ta fram allt från streckillustrationer, dator eller handgjorda, ex. vis till
manualer ellar som diskussionsmaterial, till avancerade datorgenererade bilder
som kan tas för fotografier.
Se exempel i portfolio.

Att kombinera 3Dmodelleringar med fotograferade miljöer är ett utmärkt sätt
att visa en tänkt produkt i sin tänkta miljö.

 

Bakåt

Tillbaka