Formgivning av produkter och gränssnitt

Industridesign kan bedrivas utifrån flera infallsvinklar.

De kan vara:

Ofta bedrivs industridesign utifrån en kombination av ovanstående.

Exempel produktdesign

Apple iMacApple iBookApple G4Nokia 8810

Några exempel på produkter som på olika sätt framgångsrikt har utnyttjat
industridesign är Nokia, Apple och Bang&Olufsen.
Samtliga av dessa har framgångsrika produkter som "sticker ut" på olika sätt,
och där designen har haft olika utgångspunkter och målsättning.

De som sett Apples iMac kommer ihåg den;
datorn innanför skalet är inget märkvärdigt, men huvudsakligen tack vare den
annorlunda designen vände Apple en längre nedåtgående trend och ökade
sin försäljning kraftigt.

Framgången med iMac:en har medfört att Apples nya datorer G3 och G4,
liksom deras bärbara iBook, har en design som fortsätter där iMac:en slutade.

På marknaden kan man även se andra aktörer som har “hakat på” den
"semitransparenta” trend som iMac:en startade.

Nokias telefoner har på senare tid sålt mycket bra, dels tack vare en bra
känsla för vad marknaden vill ha men även genom medvetet användande
av industridesign.

För Nokias 8810 känner jag inte till om den har sålts i något större antal,
men den var/är onekligen en fin "intresseväckare” för Nokia och deras
övriga telefoner.

Bang&Olufsens produkter har designats för att få ett sparsmakat och exklusivt
uttryck. Detta uttryck stärks också av marknadsföring och pris.
Produkterna håller utan tvekan hög klass och har oftast många fler funktioner
och finesser än vad man kan tro av den "rena" formgivningen.

 

Exempel på mindre bra design

Som exempel kan man ta fjärrkontroller, där måste man ha en tydlig riktning
så att man vänder den rätt när man ska använda den.
Att ange riktningen, och hur man håller den kan man åstadkomma dels med
själva utformningen och dels med knapparnas utformning och placering.

Det låter enkelt, men likafullt säljs/har sålts fjärrkontroller som man rent
instinktivt vänder bak ock fram när man ska använda dem.

Två fjärrkontroller. Båda med tydlig riktningsangivelse I formen.
Gissa vilken man vänder fel...  Klicka på någon av bilderna för facit.

 

Utformning av gränssnitt

Industridesign handlar som tidigare nämnts inte bara om att utforma ett snyggt
skal hos produkter, utan kan lika gärna handla om att göra ett
användargränssnitt för någon slags elektronisk produkt.

Det kan exempelvis vara att utforma gränssnittet för en mobiltelefon,
en videoapparat eller någon annan produkt som på ett mera påtagligt sätt
interagerar med brukaren.
Det vill säga, att förutom den fysiska produktformgivningen, arbeta med
kommunikationen mellan användare och maskin, att tillföra mervärden
genom att göra produkten mer begriplig och intuitiv.

Detta är ett område där det fortfarande finns mycket att göra och förbättra.
Det kan då handla om vilka funktioner som ska finnas hos en produkt,
och hur dessa ska nås; hur de presenteras, hur de ser ut, och så vidare.

I portfolion finns exempel på utformning av gränssnitt.

 

Också ljud kan designas

Exempelvis har Saab folk som ser till att det låter “rätt”; allt ifrån motorljud
till ljudet när man stänger dörrarna. "Kassaskåpsljudet” hos Mercedes dörrar
och det låga men kraftfulla ljudet hos BMW:s exklusivare modeller,
liksom hur HD:s motor låter och vibrerar är inte någon slump.

Japanska tillverkare av custom-motorcyklar ser också till att de vibrerar "rätt",
trots att de om de vill,
kan göra 2-cylindriska motorer praktiskt taget utan vibrationer.

Gemensamt för dessa produkter är att man utformar en upplevelse,
och känsla för hand och öra, förutom formgivningen för ögat.

 

Bakåt

Tillbaka