Funktionsanalys

Vilka funktioner är nödvändiga, önskvärda eller ej önskvärda?

Funktioner kan exempelvis delas in i huvudfunktion, nödvändig funktion,
önskvärd funktion och onödig funktion.

Genom att ta reda på de olika funktionerna och analysera dessa har man sedan
en god grund att driva den fortsatta utvecklingen till ett lyckat resultat.

Att tänka i funktioner i stället för lösningar är till stor hjälp när man vill hitta
nya lösningar.

Det är alltid lönsamt att lägga ordentlig tid på analyserna eftersom det blir
dyrare och svårare att korrigera felaktigheter ju längre fram i
designprocessen man kommer.
Funktionsanalysen utförs ibland tillsammans med uppdragsgivaren.

 

Bakåt

Tillbaka