3D-modellering och rendering

Gör 3D-modelleringar i programmet Rhino3D, och vid behov renderar i några
olika program.
Detta gör att jag kan ta fram 3D-bilder av olika kvalitet - från relativt enkla
skissartade bilder till bilder nära fotorealism.
(För att nå fotorealism måste man efterbehandla bilderna; "förstöra" dem lite.)

De enklare modelleringarna kan användas på flera sätt, exempelvis kan man
kolla komponentplaceringar, se om allt ryms i ett hölje utan att sticka ut.
De kan även användas som skisser vid val av olika utformningsförslag.

Till skillnad mot handgjorda skisser kommer man per automatik närmare
fungerande lösningar. Handgjorda skisser kan luras en hel del,
se illustrationen nedan. Den går bra att skissa för hand, men den är omöjlig
att 3D-modellera.

De mera avancerade 3D-modelleringarna/renderingarna kan närmast liknas
med fotografier på ännu ej existerande produkter. De kan även användas till
bildmontage där en tänkt produkt kan visas i sin kommande miljö.
Fördelen med dessa bättre modelleringar är att man får en ganska bra
uppfattning om en ny produkts utseende, och är billigare än att bygga en
realistisk modell.
Modellen har dock en hel del fördelar som ingen bild kan komma nära.

3Dmodelleringar kan även användas som underlag till ritningar eller för att
ta fram körbara filer till NC-maskiner.

Betänkas bör att det är stor skillnad på att 3Dmodellera för att ta fram bilder
och ritningsunderlag (CAID) jämfört med att modellera för att direkt åstadkomma
en körbar fil exempelvis för framtagande av plastverktyg. (CAD/CAM)

I den senare varianten måste man vara mera exakt i fråga om materialtjocklekar
och släppvinklar samt att alla ytor "hänger ihop" och är korrekt uppbyggda,
vilket kräver betydligt större arbetsinsats.

 

Bakåt

Tillbaka