Skillnader

Skillnaden mellan designer - tekniker

I designteorierna poängterar man vikten av att söka på bredden innan man
börjar söka sig på djupet mot den färdiga lösningen.
Tekniker har ofta en tendens att direkt kasta sig in i problemlösningen
utan att först undersöka de olika lösningsmöjligheter som ryms inom
problemets ram.

En möjlig och sannolik orsak till detta är att tekniker under sin utbildning
ägnar mycket tid åt problemlösningar där förutsättningarna är mer
eller mindre givna.
Att utforska själva proble mområdet ingår i allmänhet inte i uppgiften.

 

Skillnaden mellan designprocessen och vanlig problemlösning

En designprocess skiljer sig från vanlig problemlösning genom att det oftast
saknas mycket information om vad problemet egentligen är.

En viktig del i processen är att försöka ta reda på exakt vad och vilka krav
som ställs för det som man ska åstadkomma. Eftersom närvaron av artefakter
har en förmåga att påverka både användare och användarsituation
är detta inte helt lätt - som designer siktar man hela tiden mot ett rörligt mål.

 

Bakåt

Tillbaka