Till startsida

PlateGuard66

Bakgrund

PlateGuard 66 är en medicinsk apparat för förvaring och hantering av
trombocytkoncentrat. Den klarar av att kontinuerligt kontrollera och logga
kvaliteten hos de individuella koncentraten som förvaras inne i
apparaten (upp till 66 st).
Tider och temperaturer är annat som övervakas och loggas.

PlateGuard klarar även av att hålla ordning även om man tar ut fel koncentrat,
och även om man sedan lägger tillbaka det på fel plats,
trots att PlateGuard "talar" om för operatören hur det ska göras.
PlateGuard klarar av ännu mer, men texten blir allt för lång...

 

Uppdraget

Mitt uppdrag var att utforma manöverpanelen och användargränssnittet.
Manöverpanelen skulle ha tangenter för inmatning av numeriska värden,
blodgrupp och manövrering samt en grafisk tft-display, skrivare och
streckkodsläsare.
Här visas i stort sett enbart det grafiska gränssnittet, och bara en bråkdel av det.

 

Resultatet

För att göra en lång historia kort ger jag bara en mycket ytlig beskrivning av
resultatet. Började med att utforma/klargöra menysystemet och hur det
inbördes hängde ihop. Parallellt med detta tog jag även fram olika förslag till
det visuella gränssnittet; olika grafiska utseenden och färger.

 

Menysystemet i PlateGuard. Den här bilden består egentligen av 24 A4-sidor...

Vissa av apparatens funktioner skulle kunna nås mycket snabbt;
Emergency, d v s snabbuttag, där tiden är kritisk.
Apparaten och gränssnittet utformades även för maximal säkerhet, tar man
ut fel koncentrat larmar den, liksom den även gör om det blir något fel
eller om apparaten innehåller gamla koncentrat som ska avlägsnas.
Olika larm beroende på allvarlighetsgrad.

Det visuella gränssnitet består av ett stort antal bilder,
där texten för apparatens olika softkeys är inlagda.
Viss text och grafik genereras av datorn i PlateGuard.

Gränssnittet är uppbyggt som ett träd, där de olika grenarna,
(Start, Emergency, Maintenance, In, Out, Print och Error)
har olika grundfärg, för att på ett visuellt enkelt sätt visa vilken gren
man befinner sig på.
Varje skärmbild har ett tonat fält bakom texten för varje softkey,
för att stärka kopplingen mellan text och softkey. (Softkey ej visad.)

 

Emergency

 

In

 

MainMenu

 

Info-Service-Settings

 

Out

 

På de små bilderna ovan kan man i mitten se defaultskärmen i mitten.
De omgivande bilderna visar den första skärmbild man kommer till efter
att man tryckt på någon softkey.

Bilden nedan visar skärmbilden som kommer fram när man valt att skriva
ut ett kvitto från någon meny alternativt att man tagit ut ett koncentrat.

 

 

Print

 


Vill du se bilderna i naturlig upplösning 320 x 240 pixlar är det bara att klicka
på respektive bild.

 

Bakåt

Tillbaka