Om industridesign

Användaren avgör framgången.

 Ger produkten eller systemet fel service eller är svårt att använda, kommer
användaren att föredra en annan produkt eller system om det går att få tag på.

Annars kommer användaren att bruka produkten/systemet i viss utsträckning,
men med tiden allt mer motvilligt.
En sådan användare är definitivt inte en nöjd användare.

Utan nöjda användare är det lätt att tappa marknadsandelar så fort
ett bättre alternativ dyker upp på marknaden.

Användarens behov och önskemål måste därför finnas med från start i
designprocessen.

Läs mer om:

Vad är industridesign

Vad är industridesign

Hur går ett uppdrag till

Hur går ett uppdrag till

Varför industridesign

Varför industridesign

Skillnader

Skillnaden mellan designer och tekniker, samt skillnaden 
mellan designprocessen och vanlig problemlösning

Klicka på den lilla knappen framför rubrikerna för att läsa mer.
Följande sidor innehåller förhållandevis mycket text och få bilder.

 

Bakåt

Tillbaka