Nine

Den användarsäkra cykelhjälmen

Som examensarbete valde jag att göra en cykelhjälm för barn.

Eftersom jag har ett antal barn som använt cykelhjälmar, så hade jag tidigare
sett vilka problem som fanns hos befintliga cykelhjälmar med passformen och
bristande användbarhet genom att barnen själva i vissa fall inte kunde
ta av och på sig sin hjälm.
Vissa hjälmar gick dessutom inte ens för en vuxen att justera in så att de satt
på rätt sätt.

Undersökningar har visat att 7 av 10 barn använder sin cykelhjälm fel.
Yngre skolbarn samt många vuxna klarar inte av att ställa in sin hjälm rätt,
delvis beroende på besvärliga eller undermåliga remsystem, vilket medför
att hjälmens skyddseffekt reduceras.

Min målsättning var därför att utforma en hjälm som;

I reglerna för examensarbeten ingick det bland annat att man ska arbeta
med ett företag, så mitt samarbetsföretag var BilAtlas AB i Anderstorp.

Resultatet

Resultatet blev en cykelhjälm med hak och munskydd och med en
egenutvecklad hjälmlåsnings- och storleksjusteringsteknik,
som gör att hjälmen blir mycket användarsäker och extremt lättanvänd,
allt efter en enkel grundinställning till användaren.

Jag valde efter en mindre undersökning hos målgruppen att ge hjälmen en
lätt aggressiv framtoning kopplad till mountain bikes och downhill racing.

Hjälmen upplevs inte som tung vid användande dels då hjälmens och
huvudets tyngdpunktscentrum kommer relativt nära varandra, samt då
hjälmens lägre tyngdpunkten bidrar till att stabilisera hjälmen på huvudet.
(I motsats till många befintliga hjälmmodeller.)
Ventilationen sker delvis med dolda kanaler varför den är bättre
än vad man tror då man ser de få öppningarna i skalet.
Tekniken jag tog fram för låsning och storleksjustering kan även appliceras
på andra typer av hjälmar, exempelvis hockeyhjälmar och slalomhjälmar.

Bilder på slutmodellen, med och utan skärm. Klicka på bilderna för att se större bilder.

Bilderna är på slutmodellen och kan visas utan att teknikinnehållet avslöjas.
En funktionsmodell finns även, men den kan jag av sekretesskäl inte visa.

Cykelhjälmen har visats dels vid examensutställningen i Umeå,
på Rhöska Museet i Göteborg och på Svenska Mässan hösten -98.
Tidskriften Ny Teknik uppmärksammade där hjälmen med bild på första sidan
och en kort
artikel i deras mässtidning.

 

Bakåt

Tillbaka