JEB IndustriDesign är ett tjänsteföretag som erbjuder industridesign för att utveckla nya, eller förädla befintliga industriellt framställda produkter.

Företaget är ett enmansföretag som vid behov anlitar externa kompetenser och
som därmed enkelt och kostnadseffektivt kan anpassas till olika omfattande uppdrag.

Kunderna

Kunderna är främst små och mellanstora tillverkande/produktutvecklande företag
i Norrland, men även innovatörer med behov av att få sina idéer visualiserade
för de sedan ska kunna presentera dessa för företag eller andra intressenter,
eller för att kunna göra en marknadsundersökning.

Specialitet

Att kombinera industridesign med nya innovativa lösningar, främst av
mekanisk karaktär. Enkelt uttryckt "göra enkla prylar som verkligen fungerar".

 

Bakåt

Tillbaka